חדשות

עודף תשתיות ואנרגיה גורם לזיהום גופי מים

כיום, זורמים מי נגר מזוהם בוואדי כופר ובעונה הרטובה, גורמים לשיטפונות קשים בשכונות הסמוכות, בגן הלאומי ובספארי בעיר רמת-גן. עיריית רמת-גן משקיעה משאבים רבים בתשתית ניקוז המובילהמי נגר אל נחל הירקון ומשם לים התיכון. לאחר מכן, על מנת לספק מים לעיר, מדינת ישראל משקיעה משאבים רבים על מנת לשאוב מים ממתקני ההתפלה שבים התיכון ומשם מובילה מים מותפלים לעיר.

מחזור זה של עודף תשתיות ואנרגיה גורם לזיהום גופי מים, מוביל לנזקים אקולוגיים, לעומסים על תשתיות ולעלויות רבות למדינה ולעיר. פעולות היישום שיבוצעו במהלך פרויקט ה-WSC יתקנו את חוסר היעילות והמחזור הלא אקולוגי, על ידי קצירת מי הנגר המזוהמים, טיהור  והזנת המים המטוהרים למאגר המים המקומי של רמת גן.