News-Heb

עודף תשתיות ואנרגיה גורם לזיהום גופי מים כיום, זורמים מי נגר מזוהם בוואדי כופר ובעונה הרטובה, גורמים לשיטפונות קשים בשכונות הסמוכות, בגן הלאומי ובספארי בעיר רמת-גן. עיריית רמת-גן משקיעה משאבים רבים בתשתית ניקוז המובילהמי נגר אל נחל הירקון ומשם לים התיכון. לאחר מכן, על מנת לספק מים לעיר, מדינת ישראל משקיעה משאבים רבים על מנת […]